ЗА НАС

FWSK

Моден викенд Скопје (FWSK) започна во 2009 година. Како единствен настан од ваков вид во Скопје кој се одржува два пати годишно, FWSK на едно место презентира локални и меѓународни модни дизајнери, образовни институции, медиуми, купувачи, потрошувачи и други модни професионалци кои ја презентираат својата работа, разменуваат идеи и ја зајакнуваат модната сцена. FWSK организира модни ревии, изложби, предавања, церемонии за наградување, настани за вмрежување, дебати и забави. Особено внимание секоја сезона се работа и развој на млади таленти во балканскиот регион. FWSK е оптимист и верува во можностите за решавање на проблемите на дизајнерите.

Иницијативите што ги имаме зад нас во изминатите девет години, ни даваат уште поголема мотивација за промовирање на работата на македонските модни практичари. Се надеваме дека ќе ги поврземе дизајнерите, компаниите, владите и образовните институции во модата и текстилот, како и публиката со овој заеднички труд. Новата иницијатива е во потрага по почиста и поодржлива модната индустрија.